O nás

Zdravím vás snažilky, tehulky a mamičky.

Volám sa Katarína a je mi potešením pre vás a zároveň s vami tvoriť tento portál. Verím, že sa pre vás stane každodenným sprievodcom, radcom a dôverníkom na ceste za vytúženým dieťatkom. Som presvedčená o tom,  že vám pomôže, poradí a dodá potrebné povzbudenie v priebehu tehotenstva. Zároveň vám uľahčí a dokonale vás pripraví na pôrod a materstvo.

Svoje vedomosti v obore gynekológie a pôrodníctva som získala štúdiom na SZŠ M.R. Štefánika v Martine, Vyššie odborné štúdium v obore gynekológie a pôrodníctva, v rokoch 2000 až 2003, ktoré som s vyznamenaním ukončila úspešnou obhajobou diplomovej práce a dostala titul diplomovaná pôrodná asistentka.

Neskôr som tieto vedomosti obohatila o prax v súkromnej gynekologickej ambulancii v Banskej Bystrici, v prenatálnej poradni pre fyziologické a rizikové tehotenstvo vo FN Motol v Prahe, v súkromnej gynekologickej ambulancii Gest a Gynem na Prahe 6, kde pôsobím dodnes.

Som si vedomá, že prax ako aj vedomosti je nutné stále obnovovať a zdokonaľovať, preto sa niekoľko krát do roka zúčastňujem seminárov, prednášok a rôznych konferencií, aby som vám mohla prinášať najnovšie poznatky z oboru gynekológie a pôrodníctva. Verím, že spoločnými silami sa staneme veľkou oporou pre ženy, ktorým sa nedarí otehotnieť, alebo majú rizikové tehotenstvo, aby sa nevzdávali a bojovali až do úspešného konca a dočkali sa aj ony vytúženého dieťatka.

S pozdravom, vaša Katarína 🙂